Free cookie consent management tool by TermsFeed Podmínky registrace – OC FRÝDA

Podmínky registrace

Vyplněním registračního formuláře uděluji společnosti OC Frýda a.s., Antala Staška 2027/79, Krč, Praha 4, (dále jen "správce") souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři, a to pro účely marketingu, tj. nabízení obchodu a služeb správce a dále uděluji ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky ve stejném rozsahu, a to vždy až do doby případného odvolání souhlasu, doručeného subjektem údajů na adresu správce.

Poučení subjektů údajů: Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů.

Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem na info@ocfryda.cz, telefonicky na čísle +420 558 437 783 nebo kliknutím na odkaz v každém newsletteru.

Odebírejte náš newsletter

Nahoru