Free cookie consent management tool by TermsFeed GDPR – OC FRÝDA

GDPR

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“), společností OC Frýda a. s. se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 jako správci osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem marketingu, a sice nabízení obchodu a služeb, jakož zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu 5 let. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce nebo využitím funkce zrušení registrace/od hlášení na e-mailu info@ocfryda.cz.

Příjemcem Vašich osobních údajů je OC Frýda, a. s. a naši smluvní dodavatelé, kteří pro nás zajišťují zasílání nabídek zboží a služeb naší společnosti. Společnost OC Frýda, a. s. i všichni příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně Vašich osobních údajů a nesmí je použít k jinému účelu, než je zde uveden, a zároveň je musí chránit před zneužitím.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odebírejte náš newsletter

Nahoru