Frýclub

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“), společností OC Frýda a. s. se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 jako správci osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem marketingu, a sice nabízení obchodu a služeb, jakož zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce nebo využitím funkce zrušení registrace/od­hlášení na webu www.ocfryda.cz.

Příjemcem Vašich osobních údajů je OC Frýda, a. s. a naši smluvní dodavatelé, kteří pro nás zajišťují zasílání nabídek zboží a služeb naší společnosti. Společnost OC Frýda, a. s. i všichni příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně Vašich osobních údajů a nesmí je použít k jinému účelu, než je zde uveden, a zároveň je musí chránit před zneužitím.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.