PODPOŘENÉ PROJEKTY V GRANTOVÉM PROGRAMU OC FRÝDA

Grantový program byl vyhlášen v lednu 2017 a nabídl zájemcům z řad široké veřejnosti 100 000 korun na podporu jejich aktivit s cílem pomoct zlepšit místo, kde žijí. Na konci dubna byly vybrány tři velmi zajímavé a široké veřejnosti prospěšné projekty.


Hlavním cílem grantového programu OC Frýda bylo podpořit iniciativu ve Frýdku-Místku těch, kteří chtějí něco změnit, zlepšit nebo nově vybudovat, a ovlivnit tak místní komunitu a podpořit vzájemné vztahy a soužití.

Podané ruce, z. s. – automobil pro zajištění dostupnosti canisterapie

Podané ruce, z. s. je průkopníkem canisterapeutické formy pomoci v Moravskoslezském kraji. Canisterapie je služba založená na použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě osob s mentálním, fyzickým či sociálním handicapem. OC Frýda se rozhodlo přispět na zakoupení vhodného vozidla pro zajištění zdárné dostupnosti a průběhu canisterapie u klientů. Pro zajištění lepší dostupnosti této služby automobil organizaci Podané, z. s. ruce stále chybí a je až s podivem, že lze v dnešní době odvádět tuto formu služby na velmi vysoké profesionální úrovni.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Frýdek – sportovní vybavení

Sbor dobrovolných hasičů Frýdek obdržel od OC Frýda finanční podporu na nákup sportovního vybavení, zejména hasičských hadic, které jsou pro vytvoření lepších podmínek práce hasičů nepostradatelné. Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů ročně zasahuje zhruba u 200 mimořádných událostí (nehody, požáry, aj.) na území města Frýdku-Místku a jeho blízkém okolí.

Charita Frýdek-Místek – Zachyť mi vzpomínky

Projekt „Zachyť mi vzpomínky“ je zaměřený na propojení dvou generací, mladých lidí a seniorů. Můžeme se těšit na putovní výstavu, která bude výsledkem pravidelného setkávání seniorů s mladými lidmi, kteří zachytí příběhy a vzpomínky seniorů formou fotografií, malby či koláží.

Mezi další projekty, které se OC Frýda rozhodlo podpořit nad rámec Grantového programu patří Junák – český skaut, středisko Kruh; Junák – český skaut, středisko Doberčata a organizace DA Křesadlo, která zajišťuje divadelní představení pro nemocné, postižené a opuštěné děti.