Anonymní bezplatné testování HIV

Virus HIV je i v dnešní době celosvětovým problém. Stále roste počet nakažených a tato infekce se i nadále řadí k nevyléčitelným nemocem. Včasným odhalením lze zamezit šíření a zajistit kvalitní léčbu nemocného. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě přijíždí se svou mobilní ambulancí, ve které se můžete anonymně a bezplatně otestovat na HIV protilátky.

Před samotným testem je se zájemcem proveden krátký pohovor. Poté je odebráno malé množství krve z prstu, která je podrobena testu. Během testu probíhá poradenství. Výsledek je znám do 15 minut.

Testování je určeno pro osoby starší 15 let.

Přijďte se anonymně a bezplatně otestovat!