Ochrana osobních údajů

Vyplněním údajů v registračních formulářích či kuponech dává účastník  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři či kuponu, pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce pro marketingové účely, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.