Ankety

Jak často navštěvujete OC Frýda?

Celkem hlasů: 38
Každý den (počet hlasů: 2)
5,26%
1x týdně (počet hlasů: 11)
28,95%
1 x měsíčně (počet hlasů: 11)
28,95%
2-3 měsíčně (počet hlasů: 3)
7,89%
Několikrát měsíčně (počet hlasů: 8)
21,05%
Nikdy (počet hlasů: 3)
7,90%

Odkud jste se dozvěděli o grantovém programu?

Celkem hlasů: 23
Z billboardu a z plakátů ve městě (počet hlasů: 4)
17,39%
Z novin a jiných tištěných periodik (počet hlasů: 1)
4,35%
Přímo v obchodním centru Frýda (počet hlasů: 0)
0,00%
Z webu nebo facebooku (počet hlasů: 17)
73,91%
Z televizní reportáže (počet hlasů: 1)
4,35%