Ankety

Jak často navštěvujete OC Frýda?

Celkem hlasů: 31
Každý den (počet hlasů: 2)
6,45%
1x týdně (počet hlasů: 8)
25,81%
1 x měsíčně (počet hlasů: 9)
29,03%
2-3 měsíčně (počet hlasů: 3)
9,68%
Několikrát měsíčně (počet hlasů: 6)
19,35%
Nikdy (počet hlasů: 3)
9,68%

Odkud jste se dozvěděli o grantovém programu?

Celkem hlasů: 19
Z billboardu a z plakátů ve městě (počet hlasů: 2)
10,53%
Z novin a jiných tištěných periodik (počet hlasů: 1)
5,26%
Přímo v obchodním centru Frýda (počet hlasů: 0)
0,00%
Z webu nebo facebooku (počet hlasů: 15)
78,95%
Z televizní reportáže (počet hlasů: 1)
5,26%